NEWS訊息公告

2019/03/01 免費規劃估價服務

免費到府規劃估價服務

  • ※凡由本團隊負責施工案,免費3D規劃設計出圖!!

估價有分兩種:

一、{粗略估價}

       依客戶口述自身需求,沒有實地看過現場或透過客戶給的照片資料予以估價。
       口頭規劃及粗估價格,免收取費用。

二、{精準報價} 

       勘察現場和客戶面對面洽談,了解需求及預算範圍,透過3D設計規劃圖予以精準報價。
       現場丈量並繪製3D設計圖,內容包含3D圖、立面圖、平面圖、估價單及材料明細表。
       須簽訂「工程設計要約書」並酌收「製圖工本費」
       
爾後在支付工程款時,將本製圖工本費用扣除。